List of active policies

Name Type User consent
Tietosuojaseloste Privacy policy All users

Summary

Arki Digittää Tietosuojaseloste

Full policy

Tietosuojaseloste

Selosteen laatimispäivä 21.8.2023

Lue tämä tietosuojaseloste, kun luot käyttäjätunnusta Arki Digittää -hankkeen verkko-oppimisympäristöön.

Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle, mitä tietoja sinusta kerätään, kun luot tunnukset tähän verkko-oppimisympäristöön.
Tämä asiakirja kertoo myös:

 • miksi tietoja kerätään
 • mitkä ovat syyt tietojen keräämiselle.

Laki ja erityisesti Euroopan Unionin yleiset tietosuoja-asetukset (GDPR) määräävät näistä asioista.

Palveluun rekisteröityminen vaatii joitakin henkilötietoja. Rekisteröityminen tarkoittaa sitä, että luot käyttäjätunnuksen verkko-oppimisympäristöön.
Rekisteröitymällä

 • varmistat, ettei kukaan muu käytä tiliäsi
 • sinuun voidaan olla yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa
 • sinuun voidaan olla yhteydessä asioissa, jotka liittyvät kurssien suorittamiseen verkko-oppimisympäristössä.


Honkalampi-säätiö, Arki Digittää -hanke

Honkalampi-säätiön Arki Digittää -hanke noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Noudatamme myös hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä.
Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme henkilötietoja vain verkko-oppimisympäristössä. Tietoja ei käytetä tai tarkastella muualla.
Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja meillä on sinusta.

Lisäksi laki sanoo, että sinulla on oikeus vaatia

 • puutteellisen
 • tarpeettoman
 • vanhentuneen
 • virheellisen tiedon

korjaamista tai poistamista.

Mikäli sinulla on kysymistä tietosuojastamme tai tarvitset neuvoja tai ohjausta tietopyynnön tekemisessä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme.
Yhteystiedot löydät tämän asiakirjan kohdasta 3, Tietosuojavastaava.

1. Rekisterin pitäjä

Honkalampi-säätiö
Arki Digittää -hanke
Kauppakatu 23 A
80100 Joensuu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Saila Kosunen
Projektipäällikkö
saila.kosunen@hl-s.fi
0400 377228

3. Tietosuojavastaava

Seppäläinen Satu
satu.seppalainen@hl-s.fi
050 381 8511

4. Käsittelijä

Mediamaisteri Oy
Erkkilänkatu 11
33100 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

5. Rekisterin nimi

Arki digittää -hankkeen verkko-oppimisympäristön käyttäjärekisteri.

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Arki digittää -hankkeen verkko-oppimisympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille.

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja:

 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • paikkakuntasi

Lisäksi voit tallentaa järjestelmään vapaaehtoisia henkilötietoja

 • kotiosoitteesi
 • puhelinnumerosi
 • omat kiinnostuksen kohteet
 • ladata itsestäsi kuvan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan:

 • jos tulet asiakkaaksi
 • jos kirjaudut palveluun
 • jos käytät palveluita
 • tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
 • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lain sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kerrottuja tarkoituksia varten.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille.
Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, jos verkko-oppimisympäristö suljetaan, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu:

 • käyttäjätunnuksilla
 • salasanoilla
 • palomuurilla.

Käyttäjärekisteriä pääsevät tarkastelemaan ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt.
Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä eli sinulla on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • pyytää käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 • Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa. Tämä ei vaikuta aiemmin antamasi suostumuksen henkilötietojen
 • käsittelyn lainmukaisuuteen.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


Otathan yhteyttä, jos kaipaat lisätietoja.
Saila Kosunen
Projektipäällikkö
saila.kosunen@hl-s.fi
0400 377228
Voit myös ladata tämän tietosuojaselosteen pdf-muodossa.